Society Members

NAME OF MEMBERPOST
DR JAY CHORDIAPRESIDENT
MR. SHREYANSH MEHTAVICE PRESIDENT
MR. HITESH GANDHISECRETARY
MR. PRBODH KOTHARITRESAURE
DR ABHAY JAINEXCUTIVE MEMBER
MR. VIKAS SHRIMALIEXCUTIVE MEMBER
DR. SATAYANARAYAN VASHINAVEXCUTIVE MEMBER
MR. SANJAY SHARMA
MR. RAVI KHATURIYA
MR. SANJAY PORWAL
MR. MAHENDRA SINGHAVI
MR. CHANDRA PRATAP SINGH
MR. RITESH BHATIA
MR. VIVEK KUMAR
MR. SUNIL LUNAWAT